Amaç;

 • Öğrencilere liderlik, motivasyon, takım çalışması yapma becerileri kazandırmak,
 • Öğrencilere eğitim-öğretim sürecinde ders seçimi, bilgisayar ve yabancı dil becerilerini arttırma konularında yardım etmek,
 • İş yeri yöneticileri ile öğrencileri bir araya getirerek, öğrencilerin istihdam olanaklarını arttırmak,
 • Kariyer fuarları düzenlemek,
 • İş seçimi ve eğilim belirleme çabalarını lisans öğretimi süresince sürdürmek,
 • Mezuniyet sonrası öğrencileri izlemek,
 • Öğrencileri lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarına yönlendirmek,
 • Mezun öğrencilere iş başvurusu ve mülakat teknikleri konularında yardımcı olmaktır.

 

Misyon;
Öğrenci ve mezunlarımızın çağın ve iş dünyasının değişen koşulları doğrultusunda, kariyer hedeflerini belirlemeleri, donanımlı bir altyapıya kavuşmaları ve bu çerçevede bilgi, beceri ve tecrübe edinmeleri konularında onlara yön vermek, gelişimlerine katkıda bulunmak ve topluma katma değer yaratacak bireyler yetiştirilmesine destek olmaktır. Her alanda donanımlı, tercih edilen, ülkemizde ve dünyada istihdam edilebilirliği yüksek mezun adayları yetiştirmek ve onlara rehberlik etmek ana hedefimizdir.

 

Vizyon
Öğrencilerimizin;

 • Kişisel gelişim eğitimleri ve seminerleri ile bilgi, beceri ve yeteneklerini tanımalarını ve farkındalık oluşturmalarını sağlamak,
 • Onları bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda iş alanlarına yönlendirmek,
 • Kariyer hedeflerine ulaşmalarında destek olmak,
 • İş ve staj konularında ilk yönlendirmeleri yapmak, bireysel veya toplu olarak bilgilendirmek,
 • İş dünyasından tanınmış üst düzey yönetici/temsilci veya alanında uzman akademisyenlerle bir araya getirmek,
 • Yurt içi ve yurt dışı yüksek lisans, doktora, staj ve iş imkanları konusunda bilgilendirme yapmak,
 • Sertifikalı programlarla kendi alanlarında gelişmelerinde,
 • İş alanlarıyla ilgili güncel konuları takip etmelerinde,
 • Kendilerine daha geniş network alanı kurmalarında yardımcı olmak,
 • Kısacası öğrencilerimizi her alanda donanımlı, profesyonel, sosyal, ülkemizde ve dünyada istihdam edilebilen yüksek olan bireyler olarak yetiştirmektir.